ШҮР САЛОН

Хором бүрт сайхан хөмсөгтэй байх боломжтой

Хөмсөгний шивээс , Лазер
Уруулын шивээс Америк будгаар
Нүдний контур Япон будгаар

Өдөр бүр таны цагыг хэмнэх

Удаан тогтоцтой маке ап - Шивээс

2007 оноос хойш

Хөмсөгний шивээс